Een makkelijke manier om Photoshop te leren!

Een makkelijke manier om Photoshop te leren!

Productcode: 000001
€ 150,00Prijs

DE makkelijke manier om photoshop te leren! Weet je nog niets van photoshop? Na deze cursus kun jij aan de slag, en je foto's bewerken in Adobe Photoshop. Ook heb je wat kennis opgedaan van Lightroom, Lightroom Classic en Adobe Bridge. 

 

Deze cursus bevat maarliefst 34! filmpjes, waarin ik jou alles uitleg! Je kunt de cursus zo vaak bekijken als dat jij wil, en alles op jouw eigen tempo leren. Gewoon, thuis op de bank! In de cursus vind je ook afbeeldingen waarmee jij kunt oefenen en meedoen, terwijl ik jou alles uitleg. 

 • 1. Workflow

  • - Workflow + uitleg programma's
  • - Adobe Bridge, Camera RAW & PS
  • - LRc, PS & LR
  • - Foto's openen in PS

  2. Photoshop instellen

  • - Taal instellen
  • - PS en LR kleurenprofiel instellen
  • - PS voorkeuren instellen

  3. Waar kun je alles vinden?

  • - PS werkruimte eigen maken
  • - Waar zijn mijn gereedschappen?
  • - Wat staat er in mijn menu?
  • - Werken met panelen

  4. Beginnen in Photoshop

  • - Je foto aanpassen
  • - Tools gebruiken & fouten herstellen
  • - Hoe werkt het history panel?
  • - Werken met meerdere documenten

  5. Je foto's bekijken

  • - Werken met verschillende screenmodes
  • - In en uit zoomen
  • - Combineer foto's in 1 document
  • - Combineer foto's vanuit Bridge of LR

  6. Je foto's bijsnijden

  • - De crop tool
  • - Het rechtzetten van je foto
  • - Raster instellen + regel van derden
  • - In verschillende formaten croppen
  • - Met content-aware werken

  7. De kracht van lagen

  • - Kennis maken met lagen
  • - Leren hoe je lagen gebruikt
  • - Een voorbeeld van wat lagen doen
  • - Het voordeel van adjustment layers
  • - Style effects en het groeperen van lagen
  • - Het selecteren van lagen

  8. Bonus

  • - Hoe gebruik je een action?
  • - Een edit map + een final map
  • - Hoe werkt je kwast?
  • - Batchen!
 • De voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden vervangen elke en alle voorgaande overeenkomsten zowel mondeling als geschreven tussen JDP en de koper zoals deze op de factuur is geïdentificeerd. In het geval dat enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig blijken te zijn of onafdwingbaar op grond van juridisch besluit, zal het restant van deze overeenkomst geldig blijven. Daar deze actions, action sets, en hand-outs aan te kopen, gaat de gebruiker als genoemd op de factuur, akkoord met alle voorwaarden zoals genoemd in de gebruikersvoorwaarden. 

  Alle online cursussen en hand-outs zijn copywrited door JDP, aan welke alle rechten en copywright toebehoren, inclusief degene die niet expliciet in deze voorwaarden benoemd worden. 

  Alle online cursussen mogen niet worden doorverkocht, doorverhandeld, verspreid, nagebootst, gereproduceerd (geheel of gedeeltelijk), of in welke vorm dan ook gedeeld worden met een derde partij. De koper, zoals genoemd op de factuur is 1 licentie toegestaan per persoon of per bedrijf. 

  Vanwege de downloadbare oorsprong van het product, zullen geen restituties gedaan worden om welke reden dan ook. 

  Als de koper, zoals genoemd op de factuur, de gebruiksvoorwaarden schendt, zal onherstelbare schade veroorzaakt worden en zal de financiële schade onvoldoende zijn om de fotograaf te compenseren. Daarom zal JDP bevoegd zijn juridische stappen te ondernemen, zoals een rechterlijk bevel om de gebruiksvoorwaarden na te leven. De heersende partij zal het recht hebben om redelijke kosten, zowel compenserende als strafrechtelijke, evenals uitbetalingen en rechterlijke kosten tijdens het naleven van deze gebruiksvoorwaarden. 

  In het geval van onenigheid aangaande de gebruiksvoorwaarden, gaan de partijen akkoord met het feit dat deze onenigheid wordt opgelost door middel van een bindend besluit. Er zal een panel van 3 arbiters geselecteerd worden, een door elke partij én een derde in overeenstemming met de door de partijen aangestelde arbiters. Arbitrage zal plaatsvinden in de rechtbank van Middelburg. De uitspraak van de arbiters zal bindend zijn en niet aanvechtbaar door beide partijen.

N I E U W S B R I E F

W E R K G E B I E D

G E B O O R T E
 

N E D E R L A N D  &  B E L G I E

G O E S - T E R N E U Z E N  - B R E D A -
B E R G E N  O P  Z O O M- R O T T E R D A M - A N T W E R P E N - B R U G G E - G E N T - B R U S S E L
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram
Zeeland, Nederland | info@jodydeijnenphotography.com | (+31)611509694
© Dont steal, be creative :)