top of page

Een snelle workflow is voor fotografen van belang. Want het gaat je immers veel tijd schelen! Ik bewerk altijd met actions, dit heb ik ook altijd gedaan. Inmiddels heb ik mijn eigen actions gemaakt en verkoop ik deze aan andere fotografen om te gebruiken! Spreekt mijn stijl van bewerken je aan? Dan is mijn actionset geschikt!

Actionset

Productcode: 00000001
€ 69,00Prijs
 • WAT BEVAT DEZE ACTIONSET?

   

  • Retouch - Soften Skin, Brighten eyes, Sharpen lashes, Whiten teeth & eyes
  • Finish it up! - Less red, Show those shadows, Contrast + bit matte, Lighten up + Darken & Lighten
  • Dark/Light 
  • Extra contrast + a bit more highlights
  • Black & white contrast - Extra contrast, Midtones, Highlights, Shadows, Whites, Brighter, Bit more contrast, Blacks, Black&White + Darken & Lighten
  • Black & White moody - Brighten, Extra moody, Moody, Black&White, Darken & Lighten
 • De voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden vervangen elke en alle voorgaande overeenkomsten zowel mondeling als geschreven tussen JDP en de koper zoals deze op de factuur is geïdentificeerd. In het geval dat enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig blijken te zijn of onafdwingbaar op grond van juridisch besluit, zal het restant van deze overeenkomst geldig blijven. Daar deze actions, action sets, en hand-outs aan te kopen, gaat de gebruiker als genoemd op de factuur, akkoord met alle voorwaarden zoals genoemd in de gebruikersvoorwaarden. 

  Al deze actions, action sets, en hand-outs zijn copywrited door JDP, aan welke alle rechten en copywright toebehoren, inclusief degene die niet expliciet in deze voorwaarden benoemd worden. 

  Alle actions, action sets, en hand-outs mogen gebruikt worden bij de productie van persoonlijke en commerciële fotos. 

  Alle actions, action sets, en hand-outs , mogen niet worden doorverkocht, doorverhandeld, verspreid, nagebootst, gereproduceerd (geheel of gedeeltelijk), of in welke vorm dan ook gedeeld worden met een derde partij. De koper, zoals genoemd op de factuur is 1 licentie toegestaan per persoon of per bedrijf. 

  Vanwege de downloadbare oorsprong van het product, zullen geen restituties gedaan worden om welke reden dan ook. 

  Als de koper, zoals genoemd op de factuur, de gebruiksvoorwaarden schendt, zal onherstelbare schade veroorzaakt worden en zal de financiële schade onvoldoende zijn om de fotograaf te compenseren. Daarom zal JDP bevoegd zijn juridische stappen te ondernemen, zoals een rechterlijk bevel om de gebruiksvoorwaarden na te leven. De heersende partij zal het recht hebben om redelijke kosten, zowel compenserende als strafrechtelijke, evenals uitbetalingen en rechterlijke kosten tijdens het naleven van deze gebruiksvoorwaarden. 

  In het geval van onenigheid aangaande de gebruiksvoorwaarden, gaan de partijen akkoord met het feit dat deze onenigheid wordt opgelost door middel van een bindend besluit. Er zal een panel van 3 arbiters geselecteerd worden, een door elke partij én een derde in overeenstemming met de door de partijen aangestelde arbiters. Arbitrage zal plaatsvinden in de rechtbank van Middelburg. De uitspraak van de arbiters zal bindend zijn en niet aanvechtbaar door beide partijen.

logozonderrand.png
bottom of page