top of page

Vind jouw eigen stijl! Ik heb verschillende presets voor verschillende foto's. Licht, Donker, Hazy, Moody, Contrast enzovoort. Deze presets kun je in 1 klik gebruiken! Download de Lightroom app op je telefoon en ga aan de slag! Je krijgt 10 verschillende presets. Bekijk HIER de instructie video om jouw presets te installeren op jouw telefoon!

Sweet by Jody Deijnen Photography

€ 10,00Prijs
 • De voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden vervangen elke en alle voorgaande overeenkomsten zowel mondeling als geschreven tussen JDP en de koper zoals deze op de factuur is geïdentificeerd. In het geval dat enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig blijken te zijn of onafdwingbaar op grond van juridisch besluit, zal het restant van deze overeenkomst geldig blijven. Daar deze actions, action sets, en hand-outs aan te kopen, gaat de gebruiker als genoemd op de factuur, akkoord met alle voorwaarden zoals genoemd in de gebruikersvoorwaarden. 

  Al deze actions, action sets, en hand-outs zijn copywrited door JDP, aan welke alle rechten en copywright toebehoren, inclusief degene die niet expliciet in deze voorwaarden benoemd worden. 

  Alle actions, action sets, en hand-outs mogen gebruikt worden bij de productie van persoonlijke en commerciële fotos. 

  Alle actions, action sets, en hand-outs , mogen niet worden doorverkocht, doorverhandeld, verspreid, nagebootst, gereproduceerd (geheel of gedeeltelijk), of in welke vorm dan ook gedeeld worden met een derde partij. De koper, zoals genoemd op de factuur is 1 licentie toegestaan per persoon of per bedrijf. 

  Vanwege de downloadbare oorsprong van het product, zullen geen restituties gedaan worden om welke reden dan ook. 

  Als de koper, zoals genoemd op de factuur, de gebruiksvoorwaarden schendt, zal onherstelbare schade veroorzaakt worden en zal de financiële schade onvoldoende zijn om de fotograaf te compenseren. Daarom zal JDP bevoegd zijn juridische stappen te ondernemen, zoals een rechterlijk bevel om de gebruiksvoorwaarden na te leven. De heersende partij zal het recht hebben om redelijke kosten, zowel compenserende als strafrechtelijke, evenals uitbetalingen en rechterlijke kosten tijdens het naleven van deze gebruiksvoorwaarden. 

  In het geval van onenigheid aangaande de gebruiksvoorwaarden, gaan de partijen akkoord met het feit dat deze onenigheid wordt opgelost door middel van een bindend besluit. Er zal een panel van 3 arbiters geselecteerd worden, een door elke partij én een derde in overeenstemming met de door de partijen aangestelde arbiters. Arbitrage zal plaatsvinden in de rechtbank van Middelburg. De uitspraak van de arbiters zal bindend zijn en niet aanvechtbaar door beide partijen.

 • Bekijk HIER de instructie video om jouw presets te installeren op jouw telefoon!

logozonderrand.png
bottom of page